Latest Status

Points (Total) Nitz - "Time to Party?"

Points (Total) Nitz - "Dead tv... sigh*"

Points (Total) Nitz - "Mass Effect is amazing!!!"

Hyuuga Neji - "Nostalgia..."

Points (Total) Nitz - "PS4 or Xbox One hmm...."
Introductions/Moderating TM New to the forum? Then drop by here and say hello, and introduce yourself to the rest of the forum.


User Tag List

Reply
Left
Old February 19th, 2009   #1 (permalink)
 
Awaiting Icarus's Avatar

 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods

 
User has no status.
 
User has no mood.
Zenny: 0
vBActivity - Stats
Points: 99
Level: 3
vBActivity - Bars
Lv. Percent: 47.75%
Daily Activity 71.43%
Weekly Activity 10%
Monthly Activity 11.29%
 
Join Date: May 2006
Location: In the skies far away from you all.
Posts: 814
My Title: General
 
Achievements Friends
 
 
 
Send a message via MSN to Awaiting Icarus Send a message via Yahoo to Awaiting Icarus

View Awaiting Icarus's Profile   View Awaiting Icarus's Photo Album   Add Awaiting Icarus's to Your Contacts   View Social Groups


Let it be known


Hello GP.
Been a while.
It's me, Tsukasa.
I've returned.
To those who remember me, Nice to see you again.
To those who don't,

How's it goin?


OFFLINE
Reply With Quote  

2 Lastest Threads by Awaiting Icarus
Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
And You Told Me You Werent Contagious Writing Awaiting Icarus 0 431 February 19th, 2009 10:27 PM
Im Famous Without The Drugs Writing Points (Total) Nitz 2 674 February 19th, 2009 10:26 PM

Sponsored Links
Old February 20th, 2009   #2 (permalink)
Plants vs Zombies (Survival) Champion
 
Nitz's Avatar

 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods

 
Status: Time to Party?
 
Mood: Awesome
Administrator
Zenny: 0
vBActivity - Stats
Points: 11,015
Level: 14
vBActivity - Bars
Lv. Percent: 43.97%
Daily Activity 71.43%
Weekly Activity 10%
Monthly Activity 11.29%
Country: Nitz's Flag is: canada
 
Join Date: Jan 2006
Location: Outworld, Canada
Posts: 4,752
My Title: My time is ticking away....
 
Gifts SwordCake
Achievements Friends
Awards Most Nerdy Member
 
 
 
Send a message via AIM to Nitz Send a message via MSN to Nitz Send a message via twitter to Nitz Gamertag: harryt2010

View Nitz's Profile   View Nitz's Photo Album   Add Nitz's to Your Contacts   View Social Groups


Re: Let it be known


Good to see ya back again! and catch you on msn for once

Hopefully, I catch more of the older GP crew and drag them back here DEAD OR ALIVE!!! dun dun dun.....

haha no no.. it's good to see ya back though
OFFLINE
Reply With Quote  
Old February 20th, 2009   #3 (permalink)
 
Awaiting Icarus's Avatar

 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods

 
User has no status.
 
User has no mood.
Zenny: 0
vBActivity - Stats
Points: 99
Level: 3
vBActivity - Bars
Lv. Percent: 47.75%
Daily Activity 71.43%
Weekly Activity 10%
Monthly Activity 11.29%
 
Join Date: May 2006
Location: In the skies far away from you all.
Posts: 814
My Title: General
 
Achievements Friends
 
 
 
Send a message via MSN to Awaiting Icarus Send a message via Yahoo to Awaiting Icarus

View Awaiting Icarus's Profile   View Awaiting Icarus's Photo Album   Add Awaiting Icarus's to Your Contacts   View Social Groups


Re: Let it be known


Thanks Nitz.
Good to be back.
OFFLINE
Reply With Quote  
Old February 20th, 2009   #4 (permalink)
 
Lalaith's Avatar

 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods

 
Status: Plotting something
 
Mood: Happy
Zenny: 0
vBActivity - Stats
Points: 715
Level: 4
vBActivity - Bars
Lv. Percent: 81.31%
Daily Activity 71.43%
Weekly Activity 10%
Monthly Activity 11.29%
Country: Lalaith's Flag is: portugal
 
Join Date: Feb 2007
Location: In my filed of paper flowers
Posts: 1,087
My Title: General
 
Achievements Friends
 
 
 
Send a message via MSN to Lalaith Send a message via Yahoo to Lalaith Send a message via Skype™ to Lalaith

View Lalaith's Profile   View Lalaith's Photo Album   Add Lalaith's to Your Contacts   View Social Groups


Re: Let it be known


Welcome backk to the crazyness! And have fun. Click to show spoiler


 Click to show spoiler


[CENTER]
 Click to show spoiler

OFFLINE
Reply With Quote  
Old March 1st, 2009   #5 (permalink)
 
The Legendary Saviour's Avatar

 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods

 
User has no status.
 
User has no mood.
V.I.P.
Zenny: 0
vBActivity - Stats
Points: 808
Level: 4
vBActivity - Bars
Lv. Percent: 7.54%
Daily Activity 71.43%
Weekly Activity 10%
Monthly Activity 11.29%
 
Join Date: Jan 2006
Location: Out and about
Posts: 2,194
My Title: Captain
 
Achievements Friends
 
 
 

View The Legendary Saviour's Profile   View The Legendary Saviour's Photo Album   Add The Legendary Saviour's to Your Contacts   View Social Groups


Re: Let it be known


Welcome back aboard!! Hope you have fun and enjoy your time!
OFFLINE
Reply With Quote  
Old September 27th, 2016   #6 (permalink)

 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods

 
User has no status.
 
User has no mood.
Zenny: 0
vBActivity - Stats
Points: 1,668
Level: 2
vBActivity - Bars
Lv. Percent: 11.17%
Daily Activity 71.43%
Weekly Activity 10%
Monthly Activity 11.29%
 
Join Date: Sep 2016
Posts: 2
My Title: New Blood
 
 
 
 

View indoet93's Profile   View indoet93's Photo Album   Add indoet93's to Your Contacts   View Social Groups


Re: Let it be known


Tertulis
OFFLINE
Reply With Quote  
Old December 31st, 2016   #7 (permalink)

 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods

 
User has no status.
 
User has no mood.
Zenny: 0
vBActivity - Stats
Points: 694
Level: 3
vBActivity - Bars
Lv. Percent: 31.5%
Daily Activity 71.43%
Weekly Activity 10%
Monthly Activity 11.29%
 
Join Date: Nov 2016
Posts: 0
My Title: New Blood
 
 
 
 

View vnfastacc1's Profile   View vnfastacc1's Photo Album   Add vnfastacc1's to Your Contacts   View Social Groups


Re: Let it be known


Nh*n l*m dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói tại H* Nội
Tất cả các dữ liệu nghiệp vụ kế toán, thuế đều thực hiện l*m trên phần mềm kế toán, l*m đến đâu b*n giao v* c*p nh*t dữ liệu đến đấy để đơn vị có thể kiểm tra tình hình thực tế v* phối hợp cùng giải quyết các vấn đề trong quá trình thực hiện.
Chi ph* từ 500.000 đ - 2.000.000 đ/ tháng tùy theo khối lượng công việc
1. Kê khai thuế TNCN GTGT TNDN tháng quý năm:
H*ng tháng, quý đầu mỗi kỳ sẽ có cán bộ đến thực hiện các công việc như Khai thuế môn b*i h*ng năm, L*p báo cáo thuế GTGT, TNDN h*ng tháng, quý g*i cơ quan thuế, L*p báo cáo quyết toán thuế TNDN năm, L*p báo cáo quyết toán thuế TNCN năm, L*p báo cáo quyết toán các loại thuế liên quan khác, L*p báo cáo t*i ch*nh, Thông báo cho doanh nghiệp số tiên thuế phải nộp khi có phát sinh.
2. Các nghiệp vụ kế toán
Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán, Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh Kiểm tra các chứng từ đầu v*o, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp lu*t, Hạch toán v* ghi sổ sách các chứng từ, L*p v* in các loại sổ sách kế toán theo qui định, Đứng tên nhân viên l*m kế toán cho doanh nghiệp, Bổ nhiệm, đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp.
3. Tư vấn, giải trình thuế
Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Tư vấn kế toán, thuế v* hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp trong nội dung v* phạm vi công việc thực hiện, L*m việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, L*m việc với công ty kiểm toán, L*m việc v* giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện
Liên hệ:
Điện thoại, Zalo, Viber: 0966 735 048
Email: yeuketoan2016@gmail.com
Yahoo : yeuketoan2012
Skype: yeuketoan2012
https://yeuketoan2012.wordpress.com
OFFLINE
Reply With Quote  
Old January 16th, 2017   #8 (permalink)

 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods

 
User has no status.
 
User has no mood.
Zenny: 0
vBActivity - Stats
Points: 694
Level: 3
vBActivity - Bars
Lv. Percent: 31.5%
Daily Activity 71.43%
Weekly Activity 10%
Monthly Activity 11.29%
 
Join Date: Nov 2016
Posts: 0
My Title: New Blood
 
 
 
 

View vnfastacc1's Profile   View vnfastacc1's Photo Album   Add vnfastacc1's to Your Contacts   View Social Groups


Re: Let it be known


Nh*n l*m dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói tại H* Nội
Tất cả các dữ liệu nghiệp vụ kế toán, thuế đều thực hiện l*m trên phần mềm kế toán, l*m đến đâu b*n giao v* c*p nh*t dữ liệu đến đấy để đơn vị có thể kiểm tra tình hình thực tế v* phối hợp cùng giải quyết các vấn đề trong quá trình thực hiện.
Chi ph* từ 500.000 đ - 2.000.000 đ/ tháng tùy theo khối lượng công việc
1. Kê khai thuế TNCN GTGT TNDN tháng quý năm:
H*ng tháng, quý đầu mỗi kỳ sẽ có cán bộ đến thực hiện các công việc như Khai thuế môn b*i h*ng năm, L*p báo cáo thuế GTGT, TNDN h*ng tháng, quý g*i cơ quan thuế, L*p báo cáo quyết toán thuế TNDN năm, L*p báo cáo quyết toán thuế TNCN năm, L*p báo cáo quyết toán các loại thuế liên quan khác, L*p báo cáo t*i ch*nh, Thông báo cho doanh nghiệp số tiên thuế phải nộp khi có phát sinh.
2. Các nghiệp vụ kế toán
Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán, Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh Kiểm tra các chứng từ đầu v*o, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp lu*t, Hạch toán v* ghi sổ sách các chứng từ, L*p v* in các loại sổ sách kế toán theo qui định, Đứng tên nhân viên l*m kế toán cho doanh nghiệp, Bổ nhiệm, đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp.
3. Tư vấn, giải trình thuế
Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Tư vấn kế toán, thuế v* hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp trong nội dung v* phạm vi công việc thực hiện, L*m việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, L*m việc với công ty kiểm toán, L*m việc v* giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện
Liên hệ:
Điện thoại, Zalo, Viber: 0966 735 048
Email: yeuketoan2016@gmail.com
Yahoo : yeuketoan2012
Skype: yeuketoan2012
https://yeuketoan2012.wordpress.com
OFFLINE
Reply With Quote  
Old March 16th, 2018   #9 (permalink)

 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods

 
User has no status.
 
User has no mood.
Zenny: 0
vBActivity - Stats
Points: 374
Level: 3
vBActivity - Bars
Lv. Percent: 88.5%
Daily Activity 71.43%
Weekly Activity 10%
Monthly Activity 11.29%
 
Join Date: Mar 2018
Posts: 13
My Title: New Blood
 
 
 
 

View bokepfr's Profile   View bokepfr's Photo Album   Add bokepfr's to Your Contacts   View Social GroupsQuote:
Originally Posted by Awaiting Icarus View Post
Hello GP. Been a while. It's me, Tsukasa. I've returned. To those who remember me, Nice to see you again. To those who don't, How's it goin?
terima kasih untuk posting
OFFLINE
Reply With Quote  
Old March 16th, 2018   #10 (permalink)

 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods
 • status/moods

 
User has no status.
 
User has no mood.
Zenny: 0
vBActivity - Stats
Points: 374
Level: 3
vBActivity - Bars
Lv. Percent: 88.5%
Daily Activity 71.43%
Weekly Activity 10%
Monthly Activity 11.29%
 
Join Date: Mar 2018
Posts: 13
My Title: New Blood
 
 
 
 

View bokepfr's Profile   View bokepfr's Photo Album   Add bokepfr's to Your Contacts   View Social GroupsQuote:
Originally Posted by Awaiting Icarus View Post
Hello GP. Been a while. It's me, Tsukasa. I've returned. To those who remember me, Nice to see you again. To those who don't, How's it goin?
terima kasih banyak
OFFLINE
Reply With Quote  
Reply

Bookmarks

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are OnAll times are GMT -7. The time now is 01:02 AM.


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
no new posts

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66